Vyhláška děkana č. 1/2012

Zrušení vyhlášky děkana č. 4/2003

Touto vyhláškou se bez náhrady zrušuje vyhláška děkana č. 4/2003 (Vyhláška děkana k zahájení akademického roku).


Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.                                                                                               V Praze dne 1. března 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám