Směrnice tajemníka č. 1/2012

Název:

Archivování dokladů v projektech OPPA

K provedení:

-

Účinnost:

3. května 2012


Archivování dokladů v projektech OPPA

Veškerou dokumentace související s projekty OPPA bude Fakulta humanitních studií archivovat po dobu 10 let od ukončení realizace projektu OPPA, přičemž tato lhůta počíná běžet od 1. ledna následujícího roku, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba.

Veškerá projektová dokumentace bude řádně uchována v prostorách FHS určených pro archivaci.


Tato směrnice nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 3. května 2012


Mgr. Karel Strnad

tajemník UK FHS


Poslední změna: 17. květen 2019 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám