Opatření děkana č. 7/2012

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK v Praze

V souladu ze zákonem č. 262/2006 Sb. – zákoník práce - dle § 211-223 v platném znění vydávám toto opatření:

  1. Akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům Fakulty humanitních studií v pracovněprávní působnosti děkana stanovuji povinnost čerpat dovolenou takto:

    - akademičtí pracovníci vyčerpají minimálně 6 týdnů dovolené do 30. 9. 2012

    - ostatní pracovníci vyčerpají alespoň 4 týdny dovolené do 31. 12. 2012

    Dovolená převedená z minulého roku musí být celá vyčerpaná nejpozději do 30. 6. 2012. Převod nároku na dovolenou do následujícího kalendářního roku je u všech pracovníků možný pouze v rozsahu jednoho týdne, tj. 5 pracovních dnů.


  2. Zaměstnancům UK FHS, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou a skončí v průběhu kalendářního roku 2012, stanovuji povinnost čerpat dovolenou tak, aby ke dni skončení pracovního poměru byla celá dovolená vyčerpaná.


  3. Čerpání nároku zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené, se řídí výše uvedenými paragrafy zákoníku práce.

1. Akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům Fakulty humanitních studií v pracovněprávní působnosti děkana stanovuji povinnost čerpat dovolenou takto:


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 18. května 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHSPoslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám