Opatření děkana č. 8/2012

Harmonogram akademického roku 2012/2013

Výuka v zimním semestru:  1. 10. 2012 – 4. 1. 2013 (22. 12. 2012 – 1. 1. 2013 vánoční prázdniny)

Zkouškové období v ZS:  7. 1. 2013 - 8. 2. 2013

Výuka v letním semestru: 18. 2. 2013 – 17. 5.2013          

Zkouškové období v LS: 20. 5. 2013  – 20. 9. 2013.

V době letních prázdnin (1. července 2013 – 1. září 2013) je zkouškové období přerušeno.Den otevřených dveří je středa 16. 1. 2013 (středa)

Rektorský den je čtvrtek 16. 5. 2013 (čtvrtek)

Děkanský den je pátek 29. 3. 2013 (Velký pátek)Nabídka kurzů (období pro registraci kurzů):

v zimním semestru:  25. 9. 2012 – 15. 10. 2012

v letním semestru: 11. 2. 2013  –  4. 3. 2013

Poslední týden výuky v semestru je určen pro písemné atestace, zpravidla v místnostech a časech podle rozvrhu.Termíny pro odevzdání bakalářské/magisterské práce a přihlášky ke státním zkouškám:

4. 1. 2013 (státní závěrečná zkouška mezi 21. 1. 2013 – 15. 2. 2013)

17. 5. 2013 (státní závěrečná zkouška mezi 3. 6. 2013 – 21. 6. 2013)

28. 6. 2013 (státní závěrečná zkouška mezi 2. 9. 2013 –27. 9. 2013)


Imatrikulace: 4. 10. 2012 (čtvrtek, děkanský den)


Pravděpodobné termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2013/14:

bakalářské studium:  20. 4. 2013 a 27. 4. 2013

magisterské obory: 3. 6. 2013 – 14. 6. 2013

doktorské obory: 3. 6. 2013- 14. 6. 2013

náhradní termín bak. přijímacích zkoušek: 16. 5. 2013

náhradní termín mag. a dokt. přijímacích zkoušek: 24. 6. 2013
V Praze dne 24. května 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám