Opatření děkana č. 9/2012

Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“

Pro akademický rok 2012/2013 vyhlašuji dvousemestrální program Celoživotního vzdělávání (CŽV) Základy humanitní vzdělanosti - "První šance". Program je určen neúspěšným uchazečům o přijetí do bakalářského studia oboru Studium humanitní vzdělanosti pro akademický rok 2012/13.


Program obsahuje povinnosti oboru Studia humanitní vzdělanosti stanovené pro kurikulum prvního ročníku studia v rozsahu 60 ECTS kreditů.

· Proseminář k interpretaci textů (2 ECTS)

· Jazykové zkoušky Rozprava a Reference na netlumočenou přednášku (2+2 ECTS)

· Letní škola (2 ECTS)

· Povinně volitelné kursy z nabídky SHV (22 ECTS)

· 6 úvodních zkoušek ze sociologie, psychologie, ekonomie, filosofie, historie a antropologie (6 x 5 ECTS)


Tyto povinnosti mohou účastníci programu CŽV splnit do konce zkouškového období letního semestru akademického roku 2012/2013, tj. do 20. září 2013.


Pokud kredity získají s atestací lepší než „dobře“, mohou po složení přijímací zkoušky požádat o jejich uznání do řádného studia; výsledky atestované „dobře“ však nelze pro řádné studium uznat. Přijetí do kurzu nezakládá automaticky nárok na přijetí do řádného studia bakalářského studijního programu. Absolventi programu, kteří usilují o přijetí do řádného bakalářského studia, se musí zúčastnit přijímacího řízení (podat si v termínu přihlášku a úspěšně složit přijímací zkoušky).


Cena za program je stanovena na 14 000 Kč za rok.V Praze dne 24. května 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Příloha opatření děkana UK FHS č. 9/2012 - Program CŽV: Základy humanitní vzdělanosti - „První šance“


Informace pro zájemce:

· Smlouvu je možné uzavřít v následujících termínech:

úterý 4. 9. 2012 v 11:00, seminární místnost 6021, 6. podlaží - informační přednáška a uzavírání smluv

středa 5. 9. 2012 od 10:00 do 12:00, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv

čtvrtek 6. 9. 2012 od 13:30 do 15:30, studijní oddělení (6014), kancelář 6014 - pouze uzavírání smluv


· Při zápisu je možné zakoupit za 200 Kč Karolinku - Přehled vyučovaných kurzů.


· Poplatek za program CŽV se platí převodem dle údajů ve smlouvě, termín splatnosti poplatku je 30. 10. 2012.


· Letní škola i pro posluchače programu CŽV se koná 25.9. - 27. 9. 2012 (třídenní Letní škola pro studenty prezenční formy), 22. 9. - 23. 9. 2012 (víkendová Letní škola pro studenty kombinované formy). Program Letní školy je plánován vždy jako celodenní, účast je očekávána po celou dobu Letní školy, jedná se o první studijní povinnost. Letní škola probíhá v budově školy v Praze 5 – Jinonicích, přesný harmonogram bude zveřejněn v polovině září na www.fhs.cuni.cz.


Výuka v semestru začíná v pondělí 1. 10. 2012.


Posluchači programu CŽV nemají statut studenta, vztahuje se na ně tedy povinnost platby zdravotního pojištění a nemohou využívat studentských výhod a odpočtů. Na účastníky programu se vztahují univerzitní a fakultní předpisy o celoživotním vzdělávání a přiměřeně i studijní a zkušební předpisy fakulty.


Své případné dotazy směřujte na vedoucí studijního oddělení Mgr. Jitku Štěpánkovou (jitka.stepankova@fhs.cuni.cz).
Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám