Opatření děkana č. 15/2012

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012

V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Opatřením rektora č. 13/2012, Pravidly pro přiznávání stipendií UK FHS a po vyjádření Akademického senátu UK FHS ze dne 8. listopadu 2012 stanovuji pro akademický rok 2011/2012 stipendium za vynikající studijní výsledky ve výši: 20 800 Kč.
Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 9. listopadu 2012


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám