U3V - Humanitní studia

CŽV přehled

U3V - Humanitní studia

(Program CŽV - univerzita třetího věku)


Do tohoto kurzu aktuálně není možné podávat elektronické přihlášky.


Akademický rok:

2017 / 2018

Semetr začátku:  zimní i letní


Délka kurzu:

26   (13 týdnů přednášek, poté jsou možné zkoušky)

Anotace:

V rámci Univerzity 3. věku nabízíme soubor kurzů vyučovaných na UK FHS v rámci úvodních kurzů humanitních disciplín. Nabídka pro zimní semestr je zveřejněna vždy během září, pro letní semestr během ledna. Pro každý semestr je nutné se přihlásit zvlášť, pro zimní do konce září, pro letní do poloviny února. Nabídka kurzů se v každém semestru poněkud liší a každý semestr se trochu obměňuje, je proto nutné sledovat aktuální nabídku na stránkách FHS, odkaz veřejnost - U3V.
Ve stálé nabídce jsou kurzy: Úvod do filosofického myšlení, Úvod do sociologie, Člověk a náboženství, Úvod do psychologie, Úvod do ekonomie, Etika a život, Kořeny evropské tradice, Cesty k filosofii, Vybrané problémy sociální filosofie a filosofie dějin, Úvod do etnologie, Česká a evropská religiozita, Historická sociologie vědění, kultury a náboženství, Etapy (výtvarné) moderny, Česká otázka v evropském kontextu, Kapitoly z kulturní antropologie, Evropská vizuální kultura, Krize jako příležitost, Evoluční psychologie, Sociologie vědění, Oikoumenou časem a prostorem, Úvod do fenomenologie, Úvod do historie, Tendence poválečného výtvarného umění, Člověk jako osoba, Moderní společnost a sociologické teorie, Evropská duchovní kultura, Sociální ekologie, Úvod do genderových studií, Vybrané problémy českých dějin, Úvod do antropologie.
Nabídka je každý semestr obohacena o další kurzy, které se každý semestr mění. Aktuální nabídka je k nahlédnutí na http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html.

Požadavky:

Nejsou kladeny nároky ani na věk ani na vzdělání.

DALŠÍ INFORMACE:

Garant: doc. PhDr. Zdeněk Pinc


Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Havelková
Email: miroslava.havelkova@fhs.cuni.cz
Telefon: 251 080 390
Přihlášku lze podávat do: 15.2.2018
Forma výuky: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Délka kurzu v semestrech: 1
Přihlášku posílejte na adresu: Miroslava Havelková, FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Web: http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html

Forma zakončení: nejsou stanoveny


Poplatek: 300 Kč / semestr
Upřesnění poplatku: Posluchač si může po zaplacení poplatku 300 Kč vybrat libovolný počet kurzů z aktuální nabídky. Nabídka je zveřejněna na stránkách http://fhs.cuni.cz/FHS-597.html.Poslední změna: 12. únor 2018 12:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám