Vyhláška děkana č. 1/2013

Podmínky výplaty stipendií

  1. Výplata stipendia bude prováděna na účty studentů vedené v Kč a na území ČR.


  2. Studenti jsou povinni vyplnit, případně aktualizovat bankovní spojení ve Studijním informačním systému (SIS) pro uskutečnění bezhotovostní platby nejpozději do 18. února 2013.


  3. Fakulta nezodpovídá za škody, k nimž dojde v důsledku chybně vyplněného čísla účtu studentem.


Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 1. února 2013


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám