Debata věnovaná budoucnosti a identitě fakulty 13. května 2013

Debata věnovaná budoucnosti a identitě fakulty 13. května 2013


V pondělí 13. května 2013 v hlavním sídle Fakulty humanitních studií UK proběhla debata věnovaná budoucnosti, směřování a identitě fakulty. Smyslem této akce organizované občanským sdružením Studenti FHS UK bylo navázat dialog mezi studenty a vyučujícími a otevřít diskusi o tématech, která souvisí s budoucím vývojem a ideovým směřováním fakulty. Vybranými tematickými okruhy k debatě se staly především koncept liberálního studia, interdisciplinarita a bakalářské studium a také rozvoj magisterských a doktorských oborů.

Do debaty se zaměstnanci a studenty fakulty se zapojili: děkan FHS UK Ladislav Benyovszky, proděkan pro vnější vztahy Jan Sokol, proděkan pro záležitosti studentů Zdeněk Pinc, proděkan pro studium Josef Kružík, proděkan pro vědu a výzkum Marek Skovajsa, proděkanka pro rozvoj Marie Pětová a Jan Horský.Debata věnovaná budoucnosti a identitě fakulty 13. května 2013


Debata věnovaná budoucnosti a identitě fakulty 13. května 2013

Debata věnovaná budoucnosti a identitě fakulty 13. května 2013


Debata věnovaná budoucnosti a identitě fakulty 13. května 2013

Foto: Studenti FHS UK, o.s.


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám