Opatření děkana č. 8/2013

Zřízení vědecko-pedagogického pracoviště Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care (CELLO) při FHS UK

  1. Pracoviště Centre of Expertise in Longevity and Long-term Care (dále jen „pracoviště CELLO“) je zřízeno jako vědecko-pedagogické pracoviště Institutu doktorských studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.


  2. Činnost pracoviště CELLO řídí ředitel/ka jmenovaný/á děkanem fakulty. Bezprostředním nadřízeným ředitele/ky pracoviště CELLO je proděkan pro doktorské studium FHS UK.


  3. Pedagogicky se pracoviště CELLO podílí na výuce na všech stupních výuky včetně CŽV, obsahově pak především v návaznosti na programy obecné antropologie a aplikované etiky.


  4. Činnost pracoviště CELLO je financována výhradně z jeho vlastních grantů a projektů.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 1. října 2013


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám