Opatření děkana č. 10/2013

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2012/2013

V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Pravidly pro přiznávání stipendií UK FHS a po vyjádření Akademického senátu UK FHS ze dne 14. listopadu 2013 stanovuji pro akademický rok 2012/2013 stipendium za vynikající studijní výsledky ve výši: 33 000 Kč.Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 15. listopadu 2013


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UKPoslední změna: 12. únor 2018 12:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám