Opatření děkana č. 2/2014

Jmenování komise podle zákona o veřejných zakázkách

Na základě Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34, zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejné zakázce „Dodatečné služby k zakázce UK – FHS – Přestavba objektu bývalé menzy 17. listopadu. Projektová činnost.“ ze dne 20. prosince 2013 tímto jmenuji tříčlennou komisi v následujícím složení:


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan Fakulty humanitních studií UK


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj Fakulty humanitních studií UK


Mgr. Karel Strnad

tajemník Fakulty humanitních studií UK


Uvedená komise otevře nabídku a povede za zadavatele jednání.

V Praze dne 12. ledna 2014doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám