• Kalendář

Kalendář


Křest knihy Jakuba Chavalky: Dějiny a sebetvorba. Jacob Burckhardt jako Nietzschův modelový čtenář

Fakulta humanitních studií UK srdečně zve na křest nové knihy Jakuba Chavalky „Dějiny a sebetvorba. Jacob Burckhardt jako Nietzschův modelový čtenář“, která se uskuteční v pátek 14. června 2019 od 18:00 v Pražském kreativním centru (Staroměstské nám. 4/1, Praha 1). Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D., působí na Katedře obecné antropologie FHS UK a vedle filosofické antropologie se zaměřuje právě na filosofii Friedricha Nietzscheho. Několik slov o publikaci pronese doc. Aleš Novák.


Nová kniha Jakuba Chavalky: Dějiny a sebetvorba. Jacob Burckhardt jako Nietzschův modelový čtenář


Anotace: „Kniha si klade otázku, čím mohl u nás poněkud pozapomenutý kulturní historik Jacob Burckhardt imponovat mnohem slavnějšímu a známějšímu Friedrichovi Nietzschemu, a to natolik, že se Nietzsche, proslulý svými příkrými postoji k filosofické tradici i víceméně osamělým způsobem života, doslova dožadoval Burckhardtovy pozornosti. První oddíl nejprve mapuje možnost pojmové (Gewaltmensch – Übermensch) a biografické (společné působení na Basilejské univerzitě) blízkosti. Poté se pokouší prokázat Burckhardtův zásadní vliv na Nietzschovu rozmíšku s Richardem Wagnerem. Ve druhém oddíle se přechází k metodě Burckhardtovy kulturní historie (Kulturgeschichte), která v mnohém předznamenala Nietzschovu genealogii, a ustavila tak východiska pro jeho pojetí morálky, která by měla spíše než o vymáhání zásad a pravidel dbát o to, jaký obraz lidství zavěšuje nad člověka a jak si jej zjednává. Tímto upřednostněním sebetvorby před poslušností počíná dle Burckhardta italská renesance. Hlavní teze knihy zní: od okamžiku, kdy Nietzsche zahlédl možnost přivtělení renesanční formy ctnosti (bez moralinu – virtù) a z ní plynoucí koncept plastické síly, učinil z Burckardta svého modelového čtenáře, tj. toho, komu adresoval své spisy jako vzoru všech budoucích čtenářů. Jacob Burckhardt tak nabývá epochální důležitosti, neboť ztělesňuje obraz lidství, jenž Nietzsche předpokládal u každého, kdo bere do ruky jeho knihy.“


Začátek akce 14. června 2019 v 18:00
Konec akce 14. června 2019 v 20:00
Druh akce Společenská akce
Organizátor Katedra obecné antropologie FHS UK
Webové stránky https://www.facebook.com/events/1589594467841445/
Program https://www.facebook.com/events/1589594467841445/
Místo konání akce Pražské kreativní centrum (Staroměstské nám. 4/1, Praha 1)
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace Ne
Vstupné Ne
Přihlásit:
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám