• Aktuality

Aktuality

14. dubna 2021

Iva Holmerová laureátkou prestižní výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae

Docentka Iva Holmerová, proděkanka Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, garantka doktorského studijního programu Studia dlouhověkosti a zakladatelka Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při FHS UK, se stala laureátkou prestižní výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae. Srdečně gratulujeme!


O podpoře Donatio Universitatis Carolinae

Cílem výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži Univerzity Karlovy. V letošním – již pátém – ročníku podporu obdrží jedna laureátka a čtyři laureráti, jimž bude ocenění slavnostně předáno, jakmile to umožní situace.


O laureátce

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze, specializovala se v oboru praktického lékařství, geriatrie, veřejného zdravotnictví a medicíně dlouhodobé péče. Titul Ph.D. získala v oboru sociální gerontologie. Habilitovala se v oboru kulturní a sociální antropologie se zaměřením na problematiku péče o seniory a Alzheimerovy choroby. Na Fakultě humanitních studií UK, kde působí od roku 2004, založila Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO ILC CZ). Je také garantkou postgraduálního studijního programu Studia dlouhověkosti, jež si klade za cíl pružně reagovat na potřeby české společnosti v oblasti gerontologické a připravovat vysoce kvalifikované odborníky pro vědeckou, akademickou a expertní činnost v této oblasti. V publikační činnosti se docentka Holmerová zaměřuje zejména na problematiku demence, dlouhodobé péče a péče o geriatrické pacienty. Založila mimo jiné Gerontologické centrum v Praze 8, které bylo jedno z prvních a slouží jako jeden z modelů péče o seniory v České republice, čímž uplatňuje své bohaté akademické znalosti a zkušenosti v praxi.

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám