• Aktuality

Aktuality

7. března 2023

FHS UK zahájila kurz CŽV "Kariérové poradenství"

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy zahájila ve spolupráci s Centrem kompetencí nový kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) věnovaný kariérovému poradenství. Kurz CŽV připravily odbornice v oblasti kariérového poradenství, jež se systematicky věnují rozvoji tohoto oboru v České republice, přičemž dvouleté studium v celkovém rozsahu 250 hodin je určeno odborníkům ze sféry pedagogiky, psychologie, sociální práce a příbuzných oborů, kteří realizují nebo chtějí realizovat aktivity kariérového poradenství ve školním prostředí nebo v oblasti celoživotního učení.


INFORMACE O KURZU


FHS UK zahájila kurz CŽV "Kariérové poradenství" (foto: Ondřej Trojan)


Od absolventů tohoto programu, tj. od kvalifikovaných kariérových poradců v souladu s profesní kvalifikací Národní soustavy kvalifikací (NSK), se očekává, že se budou orientovat v platné legislativě v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti, budou umět vyhledávat, systematizovat a vyhodnocovat kariérové informace, uplatňovat metody, techniky a postupy základní kariérové diagnostiky, vést poradenský proces a individuální a skupinové poradenství, realizovat vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj dovedností řízení kariéry a také rozvíjet poradenské služby a spolupráci aktérů v oblasti kariérového poradenství.


FHS UK zahájila kurz CŽV "Kariérové poradenství" (foto: Ondřej Trojan)


Podrobné informace naleznete na webu fakulty.


FHS UK zahájila kurz CŽV "Kariérové poradenství" (foto: Ondřej Trojan)


FHS UK zahájila kurz CŽV "Kariérové poradenství" (foto: Ondřej Trojan)

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám