• Aktuality

Aktuality


26. dubna 2019

Marie Pětová byla zvolena kandidátkou na funkci děkanky FHS UK

Dne 25. dubna 2019 se uskutečnilo řádné zasedání Akademického senátu FHS UK, na kterém proběhla volba kandidáta na funkci děkana FHS UK pro funkční období 2019–2023. Jedinou nominantkou byla současná děkanka Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.


Kandidátka na funkci děkanky FHS UK byla zvolena v 1. kole volby nadpoloviční většinou všech členů Akademického senátu FHS UK (12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi). Volební komise neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb.


Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volba kandidátky na funkci děkanky FHS UK proběhla v souladu se Statutem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Jednacím řádem Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a kandidátkou na děkanku Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy byla zvolena Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Návrh na jmenování kandidátky děkankou FHS UK byl předán rektorovi UK.


V Praze dne 25. dubna 2019


Volební komise ve složení:

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (předsedkyně komise)

Mgr. Hedvika Novotná

Bc. Radek Holodňák

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám