Akademický senát


Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční již ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 16.00 hod. Forma zasedání bude upřesněna.

  Více informací najdete zde.

  (19. 4. 2024)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 18. 4. senát schválil novelu Pravidel pro organizaci studia na FHS UK a Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2023. Oba dokumenty budou postoupeny na RUK. Senát se rovněž kladně vyjádřil k záměru děkanky jmenovat novým tajemníkem fakulty Mgr. Tomáše Procházku.

  Více informací najdete v přijatých usneseních.

  (19. 4. 2024)


 • K 10. 4. 2024 rezignovala na funkci senátorky za akademické pracovníky M. Novotná. Na její místo nastoupila zvolená první náhradnice akademických pracovníků M. Pražáková Seligová s mandátem do 31. ledna 2025.

  (11. 4. 2024)


 • Zasedání plánované na 4. 4. bylo zrušeno. Další zasedání AS FHS UK se uskuteční v novém termínu a to ve čtvrtek 18. 4. 2024 od 16.00 hod. Forma zasedání bude upřesněna.

  Více informací najdete zde.

  (8. 3. 2024)

Archiv AKTUALITPoslední změna: 20. duben 2024 11:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám