Akademický senát


Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční pouze prezenčně ve čtvrtek 30. 3. od 16:00 hod. v místnosti 0.31.

  Hlavním bodem jednání bude volba kandidátky na funkci děkana.

  Více informací najdete zde.

  (27. 3. 2023)


 • S rozšířenými programovými tezemi navržených kandidátek na funkci děkana FHS UK se můžete seznámit zde.

  (16. 3. 2023)


 • Představení navržených kandidátek na funkci děkana FHS UK pro období 20232027 se uskuteční na řádném zasedání AS FHS UK ve čtvrtek 23. 3. od 16.00 hod. v Aule Jana Sokola.

  Jste srdečně zváni!

  Všechny informace najdete zde.

  (16. 3. 2023)


 • Stručné programové teze dvou navržených kandidátek na funkci děkana si můžete prostudovat zde.

  (3. 3. 2023)


 • Dne 28. 2. 2023 skončilo přijímání nominací kandidátů na funkci děkana FHS UK pro období 2023–2027.

  (1. 3. 2023)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. od 16:00 hod. v aule. Forma zasedání bude upřesněna.

  Na zasedání se představí kandidáti/ky na funkci děkana. Jiná agenda se neočekává.

  Více informací najdete zde.

  (27. 2. 2023)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 23. 2. bylo voleno nové předsednictvo.

  Předsedou senátu byl opět zvolen P. Himl, místopředsedkyněmi byly nově zvoleny M. Zandlová (komora akademických pracovníků) a T. Chavalková Badurová (studentská komora).

  Více informací najdete zde.

  (24. 2. 2023)


Archiv AKTUALITPoslední změna: 27. březen 2023 15:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám