Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Volby do AS FHS UK byly vyhlášeny na 22. - 25. listopadu 2021. Volby proběhnou elektronicky.

  Termín voleb do AS UK byl stanoven na 22. - 25. listopadu 2021. Volby proběhnou elektronicky.

  Více informací najdete na volebním webu.

  (19. 10. 2021)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 25. 11. od 16:00 hod. Zasedání proběhne pravděpodobně hybridně.

  Více informací najdete zde.

  (18. 10. 2021)


 • Ve čtvrtek 14. 10. vyhlásil AS FHS UK volby a stanovil termín voleb do AS UK. V této souvislosti byla zřízena volební komise. AS FHS UK dále schválil podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů na FHS UK pro ak. rok 2022/2023. Senát rovněž vydal společné usnesení k dodržování epidemiologických opatření.

  Více informací najdete zde.

  (18. 10. 2021)


 • Můžete podávat žádosti o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti studentů FHS UK na rok 2022.

  Všechny potřebné informace najdete zde.

  (4. 10. 2021)


 • Upozorňujeme, že se blíží poslední možný termín pro podání žádostí o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti studentů.

  Všechny potřebné informace najdete zde.

  (17. 9. 2021)


 • Ve čtvrtek 9. 9. projednal AS FHS UK opětovné udělení oprávnění studijnímu programu Aplikovaná etika a schválil podmínky přijímacího řízení pregraduálních programů na ak. rok 2022/2023. Senátoři dále diskutovali o začátku dalšího ak. roku a souvisejících epidemických opatření a o připravenosti fakulty na případnou další online výuku.

  Více informací o najdete zde.

  Další zasedání AS FHS UK se uskuteční 14. 10. a 25. 11.

  (13. 9. 2021)


Archiv AKTUALIT


Další činnost senátu fakultyPoslední změna: 19. říjen 2021 13:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám