Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 7. 3. (20. 2. 2019)


 • V pátek 1. února proběhlo ustavující zasedání AS UK, na kterém bylo vybráno nové předsednictvo (předseda: František Zahálka, FTVS UK). Senátoři a senátorky zastupující FHS UK zasedli v následujících komisích:

  Pavel Himl - Legislativní komise, Ekonomická komise

  Josef Kružík - Ekonomická komise, Studijní komise

  Magdaléna Voldřichová - Ediční komise


 • Na zasedání AS FHS UK dne 7. 2. byli představeni noví senátoři a senátorky, kteří vystřídali k 1. 2. některé své kolegy a kolegyně, jimž skončil mandát. Senát volil nové předsednictvo. To zůstalo i po volbách zachováno ve stávající podobě, tj. v předsednictví AS FHS UK pokračuje Jakub Marek, v místopředsednických funkcích pak Hedvika Novotná a Magdaléna Voldřichová. Diskutovalo se o průběhu výstavby nové fakultní budovy v Tróji. Bylo schváleno nové složení fakultní disciplinární komise. Senát si odhlasoval časový plán svých zasedání do konce tohoto akademického roku. (8. 2. 2019)


 • V pátek 1. února došlo k obměně části AS FHS UK. Volební období započalo pěti zcela novým senátorům a senátorkám, kteří zvítězili v listopadovém volebním klání, a dvěma, kteří svůj mandát ve stejných volbách obhájili na další volební období. Kompletní přehled jmen a volebních období najdete zde. (4. 2. 2019)


 • AS FHS UK vyhlásil dne 24. ledna 2019 v souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Jednacím řádem Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK pro období 2019 - 2023.

  Návrhy lze podávat do 26. března 2019 včetně na Podatelně FHS UK (budova B - Jinonice, místnost 5005).

  Veřejné představení nominantů a nominantek a jejich volebních programů proběhne 11. dubna 2019 na zasedání akademického senátu fakulty (konkrétní čas a místo konání budou včas upřesněny).

  Termín volebního zasedání akademického senátu fakulty byl stanoven na 25. dubna 2019. (25. 1. 2019)


 • První zasedání AS FHS UK v tomto kalendářním roce se konalo 24. ledna 2019. Byl odsouhlasen návrh na novou členku Vědecké rady FHS UK, kterou bude jmenována doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.. Dále byly projednány akreditační materiály pěti navazujících magisterských studijních programů a byl stanoven termín volebního zasedání AS FHS UK pro volbu děkana FHS UK pro funkční období 2019-2023. (25. 1. 2019)


 • Volby do AS FHS UK a AS UK skončily ve čtvrtek 29. 11.

  Výsledky voleb najdete zde. (3. 12. 2018)


 • 29. listopadu 2018 se uskutečnilo zasedání AS FHS UK. Na zasedání byl schválen návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 a podmínky přijímacího řízení v doktorském studijním programu P6731 Sociální politika a sociální práce. Kladně byl zhodnocen jak návrh na výše doktorských stipendií, tak návrh na výši prospěchového stipendia pro pregraduální studenty ve výši 27 000 Kč za ak. rok 2017/2018. Diskutovalo se o výsledku voleb do AS UK a AS FHS UK. (3. 12. 2018)


 • 18. října 2018 se uskutečnilo první zasedání AS FHS UK v akademickém roce 2018/2019. Na zasedání se diskutovalo především o koncepci vědy a výzkumu na fakultě, o implementaci GDPR v administrativě senátu a o nadcházejících listopadových volbách do AS UK a AS FHS UK. V této souvislosti byla odhlasována změna ve složení volební komise - senátorku Zuzanu Terry nahradil v komisi kolega Radek Holodňák. Další termíny zasedání AS FHS UK nebyly stanoveny. (23. 10. 2018)


 • K 30. 9. 2018 se rozhodl skončit ve funkci proděkana pro vědu FHS UK kolega doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Akademický senát FHS UK mu tímto děkuje za odvedenou práci.

  Novým proděkanem pro vědu byla od 1. 10. 2018 jmenována doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (3. 10. 2018)


 • Volební komise AS FHS UK oficiálně vyhlásila termíny voleb do AS FHS UK a AS UK. Volby se uskuteční v listopadu 2018. (1. 10. 2018)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se uskutečnilo 13. září 2018 byl zvolen nový předseda senátu a jedna místopředsedkyně. Předsedou senátu byl zvolen Mgr. Jakub Marek, Ph.D. Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. se na zasedání vzdala funkce místopředsedkyně senátu. Novou místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Hedvika Novotná. Na postu druhého místopředsedy/místopředsedkyně ke změnám nedošlo a post i nadále zastává Bc. Magdaléna Voldřichová. (14. 9. 2018)


 • Dosavadní zvolený předseda AS FHS UK Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. podal dne 22. 6. 2018 rezignaci na svůj senátorský post ke dni 30. 6. 2018. Na senátorském postu ho od 1. 7. 2018 vystřídá první zvolený náhradník Mgr. Jakub Marek, Ph.D. Nového předsedu senátu si senátoři zvolí na dalším zasedání AS FHS UK, které se uskuteční v září. Do té doby byla zastupováním senátu pověřena místopředsedkyně AS FHS UK Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (23. 6. 2018)


 • Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 5. června 2018 vyhlásilo volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro období 2019 – 2022 na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeni do I. sboru, což se týká i Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Volby do AS UK se budou konat v listopadu 2018. (14. 6. 2018)Další činnost senátu fakulty


Poslední změna: 21. únor 2019 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám