Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Ve čtvrtek 24. 9. se uskuteční další zasedání AS FHS UK. Zasedání bude vzhledem k epidemické situaci probíhat částečně prezenčně a částečně distančně formou videokonference.

  (14. 9. 2020)


 • V pondělí 27. 7. se konalo první zasedání AS FHS UK v nové budově. Zasedání opět probíhalo částečně prezenčně a částečně distančně formou videokonference. Byl schválen návrh nového znění Pravidel pro organizaci studia na FHS UK.

  (29. 7. 2020)


 • Ve čtvrtek 25. 6. se konalo další zasedání AS FHS UK, částečně prezenčně a částečně distančně formou videokonference.

  (30. 6. 2020)


 • Ve čtvrtek 11. 6. se konalo další zasedání AS FHS UK, opět částečně prezenčně a částečně distančně formou videokonference.

  Diskutovalo se o připravované organizační reformě fakulty.

  (15. 6. 2020)


 • Dne 14. 5. se konalo další zasedání AS FHS UK, které se tentokrát již uskutečnilo částečně prezenčně a částečně formou videohovoru s některými senátory. Byl projednán a schválen rozpočet fakulty pro tento rok a nové znění vnitřního předpisu fakulty "Pravidla pro přiznávání stipendií". Více viz přijatá usnesení.

  (15. 5. 2020)


 • Dne 16. 4. se uskutečnilo zasedání AS FHS UK, tentokrát distančně, formou videokonference. Byla zejména schválena Výroční zpráva o hospodaření fakulty za rok 2019 a upravené podmínky přijetí na bakalářské studijní programy. Přijatá usnesení najdete zde.

  (20. 4. 2020)


Archiv AKTUALIT


Další činnost senátu fakultyPoslední změna: 14. září 2020 08:51 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám