Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Další zasedání AS FHS UK je plánováno na čtvrtek 29. 4. od 16,00 hod. Jednání se pravděpodobně uskuteční opět pouze on-line.

  Další informace najdete zde.

  (12. 4. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 1. 4. senátoři souhlasili se zřízením nové proděkanské agendy týkající se informačních systémů. Touto agendou bude pověřen stávající proděkan dr. T. Holeček. Dále byly chváleny změny v přijímacích podmínkách některých programů pro rok 2021/2022 a bylo schváleno rozdělení podpory na programy Progres pro tento rok.

  Další informace najdete zde.

  (7. 4. 2021)


 • Zasedání AS FHS UK, které se mělo konat 25. 3., je zrušeno.

  Náhradní termín bude upřesněn.

  (18. 3. 2021)


 • Ve čtvrtek 25. 2. se uskutečnilo mimořádné zasedání AS FHS UK. Senát schválil změnu podmínek přijímacího řízení v magisterských studijních programech Antropologická studia a Orální historie-Soudobé dějiny pro ak. rok 2021/2022, souhlasil s návrhem na jmenování nové disciplinární komise a stanovil harmonogram svých zasedání až do června 2021.

  Více viz přijatá usnesení.

  (2. 3. 2021)


 • Ve čtvrtek 25. 2. od 16.00 se uskuteční mimořádné zasedání AS FHS UK.

  Další informace najdete zde.

  (16. 2. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 4. 2. byli představeni tři zcela noví senátoři - V. Sokolová, T. Badurová a D. Jelínek. Senát volil nové předsednictvo. Předsedou senátu byl zvolen P. Himl, místopředsedkyní V. Sokolová a A. Hrdličková. Děkanka fakulty informovala senát o stavu fakulty, výuce během mimořádného stavu a etapě B dostavby. Projednávalo se navázání spolupráce s Etnologickým ústavem AV ČR a senát schválil novelu Jednacího řádu Vědecké rady FHS UK.

  Více viz přijatá usnesení.

  (5. 2. 2021)

Archiv AKTUALIT


Další činnost senátu fakultyPoslední změna: 12. duben 2021 11:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám