Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Zasedání AS FHS UK dne 16. 4. se uskuteční formou videokonference. Senát bude zasedat pravděpodobně ještě 23. 4. Termín bude potvrzen.

  (8. 4. 2020)


 • Ve středu 11. 3. od 14,30 se v Pražském kreativním centru koná veřejné zasedání studentské komory AS FHS UK, která bude projednávat přidělování financí na podporu studentských aktivit.

  (10. 3. 2020)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 5. 3. byl schválen návrh rozdělení podpory programů Progres pro rok 2020, bylo odsouhlaseno nové složení disciplinární komise fakulty a diskutovalo se o koncepci zkoušky Úvod do historie. Více viz přehled přijatých usnesení.

  (9. 3. 2020)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 6. 2. byli představeni dva zcela noví senátoři - A. Brocková a M. Krofta. Senát volil nové předsednictvo. V předsednictví nadále pokračuje J. Marek, v místopředsednictví H. Novotná. K obměně došlo na postu studentského místopředsedy, kterým byl zvolen F. Geisler. Diskutovalo o se jmenování nového proděkana pro habilitace a jmenovací řízení a o úpravě vnitřního předpisu týkajícího se stipendií.

  (11. 2. 2020)


 • K 31. 1. se rozhodla ukončit své působení v Akademickém senátu UK senátorka za FHS UK M. Voldřichová.

  Ve funkci ji od 1. 2. nahradil první zvolený náhradník J. Potoček.

  (3. 2. 2020)


 • 1. 2. došlo k částečné obměně senátu dané volbami v prosinci 2019.

  Zcela končí dva senátoři (oba ze studentské komory) a to M. Keltner a M. Voldřichová. Děkujeme za práci, kterou pro senát za dobu svého působení vykonali.

  Místo nich nastupují do studentské komory dva nově zvolení zástupci A. Brocková a M. Krofta s mandátem do ledna 2022.

  Mandát znovu obhájili R. Holodňák (mandát do ledna 2022), J. Horský (mandát do ledna 2023), J. Marek (mandát do ledna 2023) a O. Špaček (mandát do ledna 2023). Tito senátoři tedy ve své práci pro senát pokračují.

  Nové předsednictvo senátu bude voleno v tajných volbách 6. 2. Do té doby setrvává ve svých funkcích stávající předsednictvo.

  Kompletní přehled jmen a volebních období najdete zde a zde

  (3. 2. 2020)


 • První zasedání AS FHS UK v roce 2020 se uskuteční 6. února od 16.00 (areál UK Jinonice, budova B, 6. podlaží, místnost 6004).

  Bude se zároveň jednat o ustavující schůzi senátu v novém složení a bude voleno předsednictvo.

  (15. 1. 2020)


 • V pátek 6. 12. skončily volby do akademického senátu fakulty.

  Výsledky voleb najdete zde.

  Protokol s výsledky voleb je zveřejněn zde.

  (9. 12. 2019)

Archiv AKTUALIT


Další činnost senátu fakultyPoslední změna: 8. duben 2020 23:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám