Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
AKTUALITY

  • Další plánované zasedání AS FHS UK se bude konat ve čtvrtek 18. října 2018. (1. 10. 2018)


  • K 30. 9. 2018 se rozhodl skončit ve funkci proděkana pro vědu FHS UK kolega doc. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. Akademický senát FHS UK mu tímto děkuje za odvedenou práci.

    Novým proděkanem pro vědu byla od 1. 10. 2018 jmenována doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. (3. 10. 2018)


  • Volební komise AS FHS UK oficiálně vyhlásila termíny voleb do AS FHS UK a AS UK. Volby se uskuteční v listopadu tohoto roku. Veškeré informace naleznete zde. (1. 10. 2018)


  • Na posledním zasedání AS FHS UK, které se uskutečnilo 13. září 2018 byl zvolen nový předseda senátu a jedna místopředsedkyně. Předsedou senátu byl zvolen Mgr. Jakub Marek, Ph.D. Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. se na zasedání vzdala funkce místopředsedkyně senátu. Novou místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Hedvika Novotná. Na postu druhého místopředsedy/místopředsedkyně ke změnám nedošlo a post i nadále zastává Bc. Magdaléna Voldřichová. (14. 9. 2018)


  • Dosavadní zvolený předseda AS FHS UK Mgr. Milan Hanyš, Ph.D. podal dne 22. 6. 2018 rezignaci na svůj senátorský post ke dni 30. 6. 2018. Na senátorském postu ho od 1. 7. 2018 vystřídá první zvolený náhradník Mgr. Jakub Marek, Ph.D. Nového předsedu senátu si senátoři zvolí na dalším zasedání AS FHS UK, které se uskuteční v září. Do té doby byla zastupováním senátu pověřena místopředsedkyně AS FHS UK Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (23. 6. 2018)


  • Předsednictvo Akademického senátu Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 5. června 2018 vyhlásilo volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy pro období 2019 – 2022 na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeni do I. sboru, což se týká i Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Volby do AS UK se budou konat v listopadu 2018. (14. 6. 2018)Další činnost senátu fakulty


Poslední změna: 15. říjen 2018 15:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám