Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 25. 4. Půjde především o volební zasedání, kdy proběhne volba kandidáta na funkci děkana FHS UK. (13. 4. 2019)


 • Ve čtvrtek 11. 4. proběhlo další zasedání AS FHS UK. Na zasedání se uskutečnilo veřejné představení nominantky na kandidáta na funkci děkana FHS UK Ing. arch. Mgr. Marie Pětové, Ph.D. Byla schválena Výroční zpráva o hospodaření FHS UK za rok 2018 a rozpočet FHS UK na rok 2019. Senátoři diskutovali o vhodné administraci zápisů z jednání AS FHS UK. Další zasedání už bude volební děkanské. (12. 4. 2019)


 • Dne 26. 3. skončilo přijímání nominací kandidátů na funkci děkana FHS UK pro období 2019 - 2023.

  Jedinou nominovanou je současná děkanka fakulty Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

  V této souvislosti si vás dovolujeme pozvat na veřejné představení nominantky, které se uskuteční v rámci zasedání AS FHS UK ve čtvrtek 11. 4. od 16.00 v místnosti 2015 (areál UK Jinonice, budova B, 2. podlaží).

  Volební zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 25. 4.


  Všichni jste srdečně zváni!

  (27. 3. 2019)


 • Ve čtvrtek 7. 3. proběhlo další zasedání AS FHS UK. Na zasedání se především diskutovalo o přestavbě a financování přestavby budoucího sídla fakulty v Praze-Tróji a schválen byl návrh na rozdělení financí programům Progres v roce 2019. Další zasedání už bude předvolební děkanské. (12. 3. 2019)


 • V pátek 1. února proběhlo ustavující zasedání AS UK, na kterém bylo vybráno nové předsednictvo (předseda: František Zahálka, FTVS UK). Senátoři a senátorky zastupující FHS UK zasedli v následujících komisích:

  Pavel Himl - Ekonomická komise, Legislativní komise

  Josef Kružík - Ekonomická komise, Studijní komise

  Zuzana Terry - Ediční komise


 • Na zasedání AS FHS UK dne 7. 2. byli představeni noví senátoři a senátorky, kteří vystřídali k 1. 2. některé své kolegy a kolegyně, jimž skončil mandát. Senát volil nové předsednictvo. To zůstalo i po volbách zachováno ve stávající podobě, tj. v předsednictví AS FHS UK pokračuje Jakub Marek, v místopředsednických funkcích pak Hedvika Novotná a Magdaléna Voldřichová. Diskutovalo se o průběhu výstavby nové fakultní budovy v Tróji. Bylo schváleno nové složení fakultní disciplinární komise. Senát si odhlasoval časový plán svých zasedání do konce tohoto akademického roku. (8. 2. 2019)


 • V pátek 1. února došlo k obměně části AS FHS UK. Volební období započalo pěti zcela novým senátorům a senátorkám, kteří zvítězili v listopadovém volebním klání, a dvěma, kteří svůj mandát ve stejných volbách obhájili na další volební období. Kompletní přehled jmen a volebních období najdete zde. (4. 2. 2019)


 • AS FHS UK vyhlásil dne 24. ledna 2019 v souladu s §27 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Jednacím řádem Akademického senátu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy volbu kandidáta na funkci děkana FHS UK pro období 2019 - 2023.

  Návrhy lze podávat do 26. března 2019 včetně na Podatelně FHS UK (budova B - Jinonice, místnost 5005).

  Veřejné představení nominantů a nominantek a jejich volebních programů proběhne 11. dubna 2019 na zasedání akademického senátu fakulty (konkrétní čas a místo konání budou včas upřesněny).

  Termín volebního zasedání akademického senátu fakulty byl stanoven na 25. dubna 2019. (25. 1. 2019)


 • První zasedání AS FHS UK v tomto kalendářním roce se konalo 24. ledna 2019. Byl odsouhlasen návrh na novou členku Vědecké rady FHS UK, kterou bude jmenována doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.. Dále byly projednány akreditační materiály pěti navazujících magisterských studijních programů a byl stanoven termín volebního zasedání AS FHS UK pro volbu děkana FHS UK pro funkční období 2019-2023. (25. 1. 2019)

Archiv AKTUALIT


Další činnost senátu fakulty


Poslední změna: 17. duben 2019 12:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám