Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Po letních prázdninách se zasedání AS FHS UK uskuteční ve čtvrtek 9. 9. od 16,00 hod. Jednání se pravděpodobně uskuteční hybridně (bude včas upřesněno).

  Další informace najdete zde.

  (1. 7. 2021)


 • Ve středu 30. 6. se na zasedání AS FHS UK schvalovala Výroční zpráva o činnosti FHS UK v roce 2020, Strategický záměr Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy na období 2021-2025, Plán realizace Strategického záměru Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2021 a senát rozhodl na základě podnětu děkanky o zřízení Oddělení veřejných zakázek FHS UK.

  Na funkci rektora UK senát navrhl prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D.

  Další informace najdete zde.

  (1. 7. 2021)


 • V červnu se uskuteční ještě jedno poslední zasedání AS FHS UK před letními prázdninami a to v netradičním termínu ve středu 30. 6. od 10,00 hod. Jednání se pravděpodobně uskuteční hybridně (bude včas upřesněno).

  Další informace najdete zde.

  (18. 6. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 17. 6. se uskutečnila debata s kandidujícími na funkci rektora UK prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D. a prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. Také bylo jednohlasně schváleno nové znění Volebního řádu AS FHS UK po doporučených úpravách Legislativní komise UK.

  (18. 6. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 27. 5. senátoři schválili návrh rozpočtu FHS UK na rok 2021, diskutovalo se o provozu fakulty a o přípravě diskuse s kandidáty na rektora UK.

  Další informace najdete zde.

  (28. 5. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 29. 4. senátoři schválili Výroční zprávu o hospodaření FHS UK za rok 2020, změnu Jednacího řádu AS FHS UK a nové znění Volebního řádu AS FHS UK. Diskutovalo se o obnovení výuky na fakultě a o podmínkách rezervace kurzů.

  Další informace najdete zde.

  (30. 4. 2021)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 1. 4. senátoři souhlasili se zřízením nové proděkanské agendy týkající se informačních systémů. Touto agendou bude pověřen stávající proděkan dr. T. Holeček. Dále byly chváleny změny v přijímacích podmínkách některých programů pro rok 2021/2022 a bylo schváleno rozdělení podpory na programy Progres pro tento rok.

  Další informace najdete zde.

  (7. 4. 2021)


Archiv AKTUALIT


Další činnost senátu fakultyPoslední změna: 1. červenec 2021 10:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám