Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Volby do AS FHS UK skončily 24. 11. 2022 ve 14:00.

  Výsledky si můžete prohlédnout zde.

  (24. 11. 2022)


 • V pondělí 21. 11. v 10:00 hod. začínají volby do AS FHS UK. Volby se konají pouze elektronicky a trvají do čtvrtka 24. 11. do 14:00 hod.

  Veškeré informace najdete na volebním webu senátu.

  (21. 11. 2022)


 • Mimořádné zasedání AS FHS UK se uskuteční v pátek 11. 11. od 11:00 hod. pouze DISTANČNĚ.

  (9. 11. 2022)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. od 16:00 hod. Forma zasedání bude včas upřesněna.

  Více informací najdete zde.

  (21. 9. 2022)


 • Na zasedání AS FHS UK, které se konalo 15. 9. byla schválena Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2021 a podmínky pro přijímací řízení pro pregraduální studijní programy na FHS UK pro rok 2023/2024. Více informací najdete zde.

  Předsednictvo senátu vyhlásilo volby do AS FHS UK v termínu 21. - 24. listopadu 2022 a zřídilo volební komisi.

  Veškeré informace o volbách do AS FHS UK 2022 jsou dostupné a aktualizované na nově spuštěném volebním webu senátu.

  (20. 9. 2022)
 • Vyjádření předsednictva Akademického senátu FHS UK


  Předsednictvo AS FHS UK se připojuje k Výzvě na podporu humanitních a sociálněvědních oborů. Podfinancování humanitních a sociálních věd je ve srovnání se zeměmi, mezi něž by ČR ráda směřovala, dlouhodobě alarmující. Přitom tyto obory významně přispívají nejen ke kultivaci veřejného prostoru, ale také ke společenské soudržnosti a odolnosti. Prostředky, vynaložené na humanitní a sociálněvědní obory, se naší společnosti v dlouhodobém horizontu nepochybně vyplatí.  prof. Dr. phil. Pavel Himl

  předseda AS FHS UK


  (28. 6. 2022)

 • Zasedání AS FHS UK dne 23. 6. bylo ZRUŠENO. Další zasedání proběhne v září 2022. Termín bude včas upřesněn.

  Více informací najdete zde.

  (16. 6. 2022)


 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 23. 6. od 16:00 hod. Forma zasedání bude včas upřesněna.

  Více informací najdete zde.

  (30. 5. 2022)


Archiv AKTUALIT


Další činnost senátu fakultyPoslední změna: 24. listopad 2022 15:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám