Akademický senát


Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

 • Další zasedání AS FHS UK se uskuteční ve čtvrtek 12. 10. od 16.00 hod. Forma zasedání bude upřesněna.

  Více informací najdete zde.

  (15. 9. 2023)


 • Na zasedání AS FHS UK dne 14. 9. vyjádřil senát svůj souhlas s návrhy děkanky V. Sokolové na jmenování nové tajemnice fakulty, nové vědecké rady fakulty a nových členů disciplinární komise fakulty. Byl stanoven termín a podmínky řádných voleb do AS FHS UK 2023 a v souvislosti s tím byla jmenována volební komise. Děkanka senát informovala o dění během letních prázdnin a o plánech na další období. Dále byly schváleny podmínky přijímacího řízení pro pregraduální studijní programy pro akademický rok 2024/2025, změny v rámci akreditace studijního programu OHSD a žádost o akreditaci v oblasti vzdělávání Applied Middle Ages (Erasmus Mundus).

  Více informací najdete v přijatých usneseních.

  (15. 9. 2023)


 • Doplňovací volby do AS UK na FHS UK v části akademických pracovníků skončily v úterý 12. 9. 2023.

  Oficiální výsledky voleb najdete na volebním webu senátu.

  Přehled zástupců fakulty, kteří působí v AS UK najdete zde.

  (13. 9. 2023)


Archiv AKTUALITPoslední změna: 19. září 2023 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám