Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.AKTUALITY

  • Ve čtvrtek 20. 6. proběhlo poslední zasedání AS FHS UK před letními prázdninami. S drobnými výhradami byla schválena Výroční zpráva o činnosti fakulty za rok 2018. Jednalo se o podpoře fakulty iniciativě Univerzity za klima a o opatřeních, která by fakulta mohla v rámci ochrany životního prostředí sama udělat. (24. 6. 2019)


  • Ve čtvrtek 25. 4. proběhlo volební zasedání AS FHS UK, na kterém byl volen kandidát na funkci děkana FHS UK pro funkční období 2019 - 2023. Jedinou nominantkou byla současná děkanka Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Ta byla hned v prvním kole hlasování zvolena nadpoloviční většinou všech senátorů (ze 14 přítomných 12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi).

    Návrh jmenování Ing. arch. Mgr. Marie Pětové, Ph.D. děkankou FHS UK pro funkční období 2019 - 2023 byl odeslán rektorovi UK. Pokud bude kandidátka jmenována, bude se jednat o její druhé funkční období. (26. 4. 2019)


  • Ve čtvrtek 11. 4. proběhlo další zasedání AS FHS UK. Na zasedání se uskutečnilo veřejné představení nominantky na kandidáta na funkci děkana FHS UK Ing. arch. Mgr. Marie Pětové, Ph.D. Byla schválena Výroční zpráva o hospodaření FHS UK za rok 2018 a rozpočet FHS UK na rok 2019. Senátoři diskutovali o vhodné administraci zápisů z jednání AS FHS UK. Další zasedání už bude volební děkanské. (12. 4. 2019)


Archiv AKTUALIT


Další činnost senátu fakulty


Poslední změna: 24. červen 2019 12:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám