Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení


Č.j.: FHS-443/PER-2014-10


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 25. září 2014 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnosti

Filosofického modulu UK FHS
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (předseda komise).

Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.

Doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

Mgr. Richard Zika, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče Mgr. Milana Hanyše, Ph.D. doporučit k přijetí na plný pracovní úvazek, mzdová třída AP2, s nástupem od 1. října 2014 a trváním pracovního poměru na tři roky.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnosti na UKFHS Filosofickém modulu.

V Praze dne 25. září 2014
doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

  děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám