Výběrová řízení

Výběrové řízení - OA - Katedra genderových studií/14.10.2019

VŘ- OA - Katedra genderových studií 10_2019

Komise VŘ - OA - GS/13. 11. 2019


Výběrové řízení - docent/odborný asistent KŘS/07.2019

VŘ - docent/odborný asistent KŘS/07.2019

Komise VŘ - docent/OA KŘS/07.2019

Rozhodnutí děkana OA/KŘS/07.2019

Výběrové řízení bylo ukončeno.


Výběrové řízení - OA - Katedra studií občanské společnosti/21.5.2019

VŘ - OA - KSOS/21.5.2019

Komise VŘ - OA - KSOS/21.5.2019

Rozhodnutí děkana - OA - KSOS/21.5.2019

Výběrové řízení bylo ukončeno.


Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka - Katedra elektronické kultury a sémiotiky/6.3.2019

VŘ - OA - KEKS/6.3.2019

Komise VŘ OA - KEKS/6.3.2019

Rozhodnutí - OA - KEKS/6.3.2019

Výběrové řízení bylo ukončeno.


Výběrové řízení - vědecko-pedagogický pracovník - Pracoviště oboru Orální historie - soudobé dějiny/11.12.2018

VŘ - vědecko-pedagogický pracovník - OHSD/11.12.2018

Komise VŘ - AP1- OSHD/11.12.2018

Rozhodnutí - vědecko-pedagogický pracovník OHSD/11.12.2018

Výběrové řízení na pozici vědeckopedagogický pracovník AP1 je ukončeno.

Komise VŘ - AP2 - OSHD/11.12.2018

Rozhodnutí - vědecko-pedagogický pracovník_AP2_OHSD/11.12.2018

Výběrové řízení bylo ukončeno.


Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka - Katedra elektronické kultury a sémiotiky/5.12.2018

VŘ - OA - KEKS/5.12.2018

Komise VŘ - KEKS/5.12.2018

Rozhodnutí - OA - KEKS/5.12.2018

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka - Pracoviště oboru Historické sociologie/30.11.2018

VŘ - OA - Historická sociologie/30.11.2018

Komise VŘ - HISO/30.11.2018

Rozhodnutí - odborný asistent HISO/30.11.2018

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka - Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích/7.11.2018

Výběrové řízení - OA v oboru sociální práce - KŘS/7.11.2018

Komise VŘ - KŘS/7.11.2018

Rozhodnutí - OA - KŘS/7.11.2018

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení - docent sociální práce - katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích/22.6.2018

Výběrové řízení - docent sociální práce - ŘS/22.6.2018

Jmenování komise - docent KŘS/22.6.2018

Rozhodnutí - docent KŘS/22.6.2018

Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka se zaměřením na sociologii - Společenskovědní modul/14.5.2018

Výběrové řízení - OA - Společenskovědní modul/14.5.2018

Jmenování komise - OA Společenskovědní modul/14.5.2018

Rozhodnutí - OA Společenskovědní modul/14.5.2018

Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení - odborný asistent/odborná asistentka v oboru genderová studia Katedry genderových studií/31.3.2018

VŘ - odborný asistent/odborná asistentka v oboru genderová studia Katedry genderových studií/31.3.2018

Jmenování komise - OA Katedry genderových studií/31.3.2018

Rozhodnutí děkana - VŘ/31.3.2018

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení - výzkumný pracovník/senior - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků UK/25.1.2018

Výběrové řízení - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/25.1.2018

Jmenování komise - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/25.1.2018

Výběrové řízení bylo zrušeno.


Výběrové řízení - docent - Katedra kulturní a sociální ekologie/12.1.2018

VŘ - docent - Katedra sociální a kulturní ekologie/12.1.2018

Jmenování komise - docent KSKE/12.1.2018

Rozhodnutí o výsledku VŘ - docent KSKE/12.1.2018

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení - odborný asistent - Komunikativní modul/20.12.2017

VŘ - odborný asistent - Komunikativní modul/20.12.2017

Jmenování komise - OA - Komunikativní modul/20.12.2017

Rozhodnutí o výsledku VŘ - KM - 20/12/2017

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení - asistent - KOA/11.12.2017

VŘ - asistent - KOA - 11.12.2017

Jmenování komise - asistent KOA

Rozhodnutí o výsledku - KOA/11.12.2017

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení - odborný asistent - KSOS/13.10.217

VŘ - OA - KSOS - 13.10.2017

Jmenování komise - OA KSOS

Rozhodnutí o výsledku VŘ - KSOS - 10/2017

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení - 30.8.2017 - OHSD

VŘ - vědecko-pedagogický pracovník - OHSD

Jmenování komise - VŘ - OHSD

Rozhodnutí o výsledku VŘ

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici docent nebo profesor - Katedra řízení a supervize

VŘ na pozici docent nebo profesor - KŘS

Rozhodnutí o výsledku VŘ

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici docent - Filosofický modul

Výběrové řízení na pozici docent v oboru filosofie a religionistiky na Filosofickém modulu

Rozhodnutí o výsledku VŘ - docent FM

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent obru historické sociologie na pracovišti Historické sociologie

Výběrové řízení na pozici odborný asistent obru historické sociologie na pracovišti Historické sociologie

Rozhodnutí o výsledku VŘ - HISO

Výběrové řízení je ukočeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru sociální a kulturní ekologie se specializací na interdisciplinární studium

Výběrové řízení na pozici odborný asistent Katedry sociální a kulturní ekologie

Rozhodnutí o výsledku VŘ

Výběrové řízení je ukočeno.


Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka v oboru genderová studia FHS Katedry genderových studií

výběrové řízení na pozici asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka v oboru genderová studia FHS Katedry genderových studií

Rozhodnutí o výsledku VŘ

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici docent v oboru historické sociologie se zaměřením na problematiku modernizačních procesů na pracovišti Historická sociologie

Výběrové řízení na pozici docent v oboru historické sociologie se zaměřením na problematiku modernizačních procesů na pracovišti Historická sociologie

Rozhodnutí o výsledku VŘ docent HISO

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na psychologii na pracovišti Společenskovědního modulu

Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na psychologii na pracovišti Společenskovědního modulu

Rozhodnutí o výsledku VŘ

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru sociologie nebo antropologie na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru sociologie nebo antropologie na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru Medievistika, specialiozující se na interdisciplinární studium středověké kultury

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru Medievistika, specialiozující se na interdisciplinární studium středověké kultury

Uzávěrka pro příjem přihlášek je 14.1.2016

Jmenování komise

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistenta v oboru studia občanské společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním kontextu na Katedře studií občanské společnosti UK FHS

Výběrové řízení na pozici asistenta v oboru studia občanské společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním kontextu na Katedře studií občanské společnosti UK FHS

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou metodologii na pracovišti Historická sociologie

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou metodologii na pracovišti Historická sociologie

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd na Filosofickém modulu UK FHS

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd na Filosofickém modulu UK FHS

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii

Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii

Rozhodnutí o výsledeku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistent v oboru personalistika a sociální podnikání

Výběrové řízení na pozici asistent v oboru personalistika a sociální podnikání

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na psychologii

Výběrové řízení na pozici asistent se zamřením na psychologii

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.

Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na psychologii

Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na psychologii

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická nebo filosofická antropologie se zaměřením na historii a filosofii výtvarného umění a architektury

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická nebo filosofická antropologie se zaměřením na historii a filosofii výtvarného umění a architektury

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnosti

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na praktickou filosofii a etiku a na tematizace člověka v kontextu filosofických koncepcí společnosti

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku (16.-19.století), případně moděrní dějiny

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická antropologie se zaměřením na dějiny novověku (16.-19.století), případně moděrní dějiny

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii

Výběrové řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na psychologii

Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na psychologii

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici asistent nebo odborný asistent v oboru genderová studia

Výběrové řízení na pozici asistent nebo odborný asistent v oboru genderová studia

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent v obozu filozofie se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentace

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v obozu filozofie se zaměřením na sémiotiku a teorii argumentace

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Výběrové řízení je ukončeno.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent pro výuku řízení v sociálních a zdravotnických organizacíh a aplikovaný výzkum v této oblasti

Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent pro výuku řízení v sociálních a zdravotnických organizacíh a aplikovaný výzkum v této oblasti

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Konkurz je ukončen.


Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent se zaměřením na projektový management a sociální podnikání

Výběrové řízení na pozici odborný asistent nebo asistent se zaměřením na projektový management a sociální podnikání

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Konkurz je ukončen.


Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistenta se zaměřením na experimentální či obecnou psychologii

Výběrové řízení na pozici odborného asistenta/asistenta se zaměřením na experimentální či obecnou psychologii

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Konkurz je ukončen.Výběrového řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii na pracovišti FHS Společenskovědního modulu

Výběrového řízení na pozici odborný asistent se zaměřením na antropologii hudby/etnomuzikologii na pracovišti FHS Společenskovědního modulu

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Konkurz je ukončen.Výběrového řízení na pozici asistenta/ky se zaměřením na ekonomii na pracovišti FHS Společenskovědního modulu

Vyhlášení výběrového řízení na pozici asistenta/ky se zaměřením na ekonomii na pracovišti FHS Společenskovědního modulu

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Konkurz je ukončen.
Výběrového řízení na pozici profesora moderních dějin se zaměřením na dějiny kultury a vzdělanosti, zejména německojazyčné oblasti na pracovišti FHS Německá a francouzská filosofie

Vyhlášení výběrového řízení na pozici profesora moderních dějin se zaměřením na dějiny kultury a vzdělanosti, zejména německojazyčné oblasti na pracovišti FHS Německá a francouzská filosofie

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Konkurz je ukončen.

Výběrového řízení na pozici profesora filosofie pro výuku tohoto oboru v angličtině na pracovišti FHS Německá a francouzská filosofie

Vyhlášení výběrového řízení na pozici profesora filosofie pro výuku tohoto oboru v angličtině na pracovišti FHS Německá a francouzská filosofie

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení.

Konkurz je ukončen..

Poslední změna: 15. listopad 2019 11:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám