Výběrové řízení na pozici asistent se zamřením na psychologii

Výběrové řízení na pozici asistent se zaměřením na psychologiiČ.j. UKFHS-568/PER-2014-1                                       


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místa

asistenta se zaměřením na psychologii

na pracovišti FHS Společenskovědní modul

(částečný pracovní úvazek 0,5)


Požadavky:

 • Magisterské vzdělání v oboru psychologie nebo příbuzném oboru

 • Alespoň zahájené doktorské studium psychologie

 • Znalost experimentální metodiky v oblasti psychologie

 • Pedagogická praxe na VŠ v požadovaném oboru alespoň 2 roky

 • Výzkumná zkušenost – vítáno zaměření na evoluční psychologii a výzkum partnerských vztahů

 • Prokázaná publikační činnost

 • Znalost anglického jazyka

Nástup:  1.11.2014 nebo dle dohody.

Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 22.10.2014 včetně.

· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 11. 2014 nebo dle dohody.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • motivační dopis

 • strukturované CV

 • přehled publikační činnosti

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 22. září 2014                           


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám