Opatření děkana č. 11/2014

Opatření děkana FHS UK č. 11/2014 Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013/2014

V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Pravidly pro přiznávání stipendií FHS UK a po vyjádření Akademického senátu FHS UK ze dne 6. listopadu 2014 stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2013/2014  ve výši 33 000 Kč.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 7. listopadu 2014


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám