Výběrové řízení na pozici asistenta se zaměřením na psychologii

Výběrové řízení na pozici asistenta se zaměřením na psychologii


Č.j. UKFHS-819/PER-2014-1                                       


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místa

asistenta se zaměřením na psychologii

Společenskovědního modulu

(pracovní úvazek 0,50)


Požadavky:


 • Magisterské vzdělání v oboru psychologie a základní orientace v jiném blízkém oboru (např. speciální pedagogika, učitelství, sociální práce)

 • Výzkumná i odborná orientace v oblasti pedagogické psychologie a psychologie osobnosti

 • Orientace a aktivní zkušenost v kvalitativní i kvantitativní metodologii výzkumu v psychologii

 • Pedagogická praxe na VŠ v požadovaném oboru

 • Minimálně jedna úspěšná zkušenost v oblasti grantové výzvy z oboru psychologie

 • Akademická angličtina

 • Výhodou: minimálně započatý psychoterapeutický výcvik orientovaný systemicky


Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 8.1.2015 včetně.

· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 2. 2015 nebo dle dohody.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • motivační dopis

 • strukturované CV

 • výběrový seznam publikační činnosti

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.czV Praze dne 8. prosince 2014                            doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám