Výběrové řízení na pozici asistent v oboru personalistika a sociální podnikání

Výběrové řízení na pozici asistent v oboru personalistika a sociální podnikání


Č.j. UKFHS-819/PER-2014-1                                       


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místa


asistenta v oboru personalistika a sociální podnikání,

na Katedře studií občanské společnosti

(částečný 0,5 pracovní úvazek)

Požadavky:


 • Ukončené magisterské studium a doktorské studium v oboru ekonomie před dokončením.

 • Publikační a jiná odborná činnost, umožňující brzké zahájení habilitačního řízení.

 • Zkušenosti s výukou na magisterském stupni a s vedením absolventských prací.

 • Schopnost vést výuku v angličtině a/nebo jiném cizím jazyce.       

 • Znalost dalšího jazyka pro studium podkladů pro výuku (němčina, ruština).

 • Zkušenosti s oblastí personalistiky.

 • Zkušenosti z práce v občanském sektoru nebo dlouhodobý zájem o danou oblast.

 • Účast v projektech z oblasti sociálního podnikání.


Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 8.1.2015 včetně.

· Předpokládaný nástup do pracovního poměru je 1. 2. 2015 nebo dle dohody.


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • motivační dopis

 • strukturované CV

 • výběrový seznam publikační činnosti

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.czV Praze dne 8. prosince 2014                            


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám