Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení


Č.j.: FHS-819/PER-2014-10


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 12. ledna 2015 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa

asistent v oboru personalistika a sociální podnikání  

na Katedře studií občanské společnosti UK FHS (částečný 0,5 pracovní úvazek)Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (předsedkyně komise).

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

Mgr. Dana Moree, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazečku    Ing. Kateřinu Legnerovou  doporučit k přijetí na 0,5 pracovní úvazek, mzdová třída AP1, s nástupem od 1. února 2015 a trváním pracovního poměru na tři roky.

Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa asistent v oboru personalistika a sociální podnikání na  Katedře studií občanské společnosti UK FHS.


V Praze dne 15. ledna 2015doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., v.r.

            děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám