Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení



Č. j.: FHS-819/PER-2014-13


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 12. ledna 2015 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa

asistent se zaměřením na psychologii

Společenskovědního modulu UK FHS (částečný 0,5 pracovní úvazek)


Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Mgr. Hedvika Novotná (předsedkyně komise).

Ing. Ondřej Bečev

Mgr. Eva Richterová

Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazečku  Mgr. Radku High doporučit k přijetí na 0,5 pracovní úvazek, mzdová třída AP1, s nástupem od

20. ledna 2015 do 30. června 2016.

Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodl respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa asistent se zaměřením na psychologii na UK FHS Společenskovědním modulu.


V Praze dne 15. ledna 2015


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc., v.r.

        děkan FHS UK






Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám