• Fakulta
  • Úřední deska
  • Výběrová řízení
  • Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru Filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru Filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd na Filosofickém modulu UK FHS
Č.j. UKFHS-323/PER-2015-1                                       


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místa

odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd

na Filosofickém modulu UK FHS

Požadavky:

· Dokončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru filosofie nebo filosofická antropologie.

· Schopnost přednášet v angličtině a němčině.

· Doložená publikační a jiná odborná činnost.

· Zkušenost s výukou na bakalářském a magisterském stupni.

Nástup: 1.9.2015 nebo dle dohody.


Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 10. 06. 2015 včetně.


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • motivační dopis

  • strukturované CV

  • seznam publikační činnosti

  • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 11. května 2015


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS

Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám