• Fakulta
 • Úřední deska
 • Výběrová řízení
 • Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou metodologii na pracovišti Historická sociologie

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou metodologii na pracovišti Historická sociologie

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou metodologii na pracovišti Historická sociologieČ.j. UKFHS-323/PER-2015-1                                       


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místa

odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou metodologii

na pracovišti Historická sociologie (částečný 0,8 pracovní úvazek)


Od kandidáta se očekává schopnost vyučovat předměty orientované na problematiku kvantitativní výzkumné metodologie, výběrových postupů, matematicko-statistického zpracování historicko-sociologických dat a komparativní analýzy.

Požadavky:

 • Dokončené doktorské studium (Ph.D.) v oboru sociologie.

 • Schopnost přednášet v češtině a angličtině.

 • Zkušenost s vysokoškolskou výukou.

 • Doložená publikační a jiná odborná činnost.

 • Zkušenost s řešením výzkumných projektů.

Nástup: 1. 9. 2015 nebo dle dohody.


Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 10. 06. 2015 včetně.


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


 • motivační dopis

 • strukturované CV

 • seznam publikační činnosti

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 11. května 2015


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám