Výběrové řízení na pozici asistent v oboru studia občanské společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním kontextu

Výběrové řízení na pozici asistent v oboru studia občanské společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním kontextu na Katedře studií občanské společnosti UK FHS


Č.j. UKFHS-323/PER-2015-1                                       


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místa

asistenta v oboru studia občanské společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním kontextu

na Katedře studií občanské společnosti UK FHS (částečný 0,5 pracovní úvazek)

Požadavky:


 • Dokončené doktorské studium nebo probíhající doktorské studium v oborech relevantních pro danou pozici (témata mezinárodní občanské společnosti).

 • Zkušenosti s výukou na magisterském stupni.

 • Zkušenost z práce v občanském sektoru nebo dlouhodobý zájem o danou oblast.

 • Zkušenost ze studia v zahraničí.

 • Schopnost vést výuku v angličtině a/nebo jiném cizím jazyce.       

 • Znalost dalšího jazyka pro studium podkladů pro výuku (němčina, ruština, francouzština nebo jiné).

 • Účast v projektech z oblasti občanské společnosti.

S případnými odbornými dotazy se obracejte na Dr. Danu Moree, dana.moree@fhs.cuni.cz

Nástup: 1. 9. 2015 nebo dle dohody.


Průběh výběrového řízení:

· Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 10. 06. 2015 včetně.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • motivační dopis

 • strukturované CV

 • seznam publikační činnosti

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Ing. Miluše Fornůsková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: miluse.fornuskova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 11. května 2015


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan UK FHS


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám