Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení


Č. j.: FHS-323/PER-2015-24


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 17. června 2015 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd na Filosofickém modulu  UK FHS


Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. (předseda komise).

Doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče Mgr. Jakuba Chavalku, Ph.D. doporučit k přijetí na 1,0 pracovní úvazek, mzdová třída AP2, s nástupem od 1. září 2015 na 3 roky.

Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodla respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent v oboru filosofie a filosofické antropologie se zaměřením na novověkou filosofii, filosofické tematizace člověka a teorie založení humanitních věd na Filosofickém modulu UK FHS.


V Praze dne 19. června 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám