Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízeníČ. j.: FHS-323/PER-2015-21


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 17. června 2015 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou metodologii na pracovišti Historická sociologie UK FHS

  (částečný 0,8 pracovní úvazek)


Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. (předseda komise).

Doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.

Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazečku PhDr. Petru  Anýžovou, Ph.D. doporučit k přijetí na 0,8 pracovní úvazek, mzdová třída AP2, s nástupem od 1. října 2015 na 3 roky.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodla respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent v oboru historická sociologie se zaměřením na kvantitativní výzkumnou metodologii na pracovišti Historická sociologie UK FHS.


V Praze dne 17. června 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

ěkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám