Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení

Rozhodnutí o výsledku výběrového řízeníČ. j.: FHS-323/PER-2015-32


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 22. června 2015 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


asistent v oboru občanské společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním kontextu na Katedře studií občanské společnosti UK FHS

(částečný 0,5 pracovní úvazek)


Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:

Mgr. Dana Moree, Dr. (předsedkyně komise)

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

PhDr. Tereza Pospíšilová, CSc.

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazečku Mgr. Selmu Benyovszky doporučit k přijetí na 0,5 pracovní úvazek, mzdová třída AP1, s nástupem od 1.ledna 2016 na 3 roky.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodla respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa asistent v oboru studia občanské společnosti se zaměřením na teorii a praxi v mezinárodním kontextu  na Katedře studií občanské společnosti UK FHS.


V Praze dne 23. června 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám