Opatření děkana č. 12/2015

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014/2015

V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy v Praze, Pravidly pro přiznávání stipendií FHS UK a po vyjádření Akademického senátu FHS UK ze dne 12. listopadu 2015 stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014/2015  ve výši 33 000 Kč. 


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 13. listopadu 2015Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám