Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru Medievistika, specializující se na interdisciplinární studium stědověké kultury

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru Medievistika, specializující se na interdisciplinární studium středověké kulturyČ.j. UKFHS-982/PER-2015-1  


                                    


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrová řízení na místo


odborný asistent v oboru Medievistika, specializující se na interdisciplinární studium středověké kultury (částečný 0,5 pracovní úvazek)


Od kandidáta se očekává schopnost vyučovat předměty orientované na problematiku interdisciplinárních studií středověké kultury.

Požadavky:

  • dokončené doktorské studium (Ph.D.)

· zkušenosti s výzkumnou činností v rámci většího týmu

· schopnost interdisciplinarity a pohledu na středověkou kulturu z perspektivy více oborů

· schopnost odborné práce s latinskými prameny západního středověku

· orientace v současných metodách digitalizace kulturního dědictví

· schopnost odborné práce s vizuálními i písemnými prameny

  • zkušenost s vysokoškolskou výukou výhodou

  • doložená publikační a jiná odborná činnost

  • zkušenost s řešením výzkumných projektů

  • schopnost přednášet v anglickém jazyce

Nástup: leden 2016 nebo dle dohody.

Průběh výběrového řízení:

Přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 14. 01. 2016 včetně.


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  • motivační dopis

  • strukturované CV

  • seznam publikační činnosti

  • dva publikované příklady vlastní badatelské činnosti

  • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Personální oddělení

Martina Kořínková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 14. prosince 2015


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan UK FHS
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám