Jmenování komise

Č. j.: UKFHS-982/PER-2015-3


  

JMENOVÁNÍ KOMISE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍV souladu s čl. 2 odst. 1 Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto jmenuji komisi pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent v oboru Medievistika, specializující se na interdisciplinární studium středověké kultury na Komunikativním modulu UK FHS.
Předsedkyně: doc. Mgr. Lucie Doležalová,M.A., Ph.D., FHS UK v Praze


Členové:

Mgr. Lily Císařovská, FHS UK v Praze

Doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D., FHS UK v Praze

PhDr. Roman Zaoral, FHS UK v Praze

Mgr. Karel Strnad, FHS UK v Praze

V Praze dne 13.01.2016                                   

Ing. arch Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám