Opatření děkana č. 3/2016

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu FHS UK

Čl. 1

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


V souladu s Opatřením děkana FHS UK č. 1/2013 čl. 2 odst. 7 části II. stanovuji, že se v kalendářním roce 2016 příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami nevyplácí, neboť vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu vedeného na Fakultě humanitních studií UK lze předpokládat, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 1 a 7 části II. opatření děkana č. 1/2013.


Čl. 2

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


V souladu s Opatřením děkana FHS UK č. 1/2013 čl. 2 odst. 7 části II stanovuji, že se v kalendářním roce 2015 příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami nevyplácí, neboť vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu vedeného na Fakultě humanitních studií UK lze předpokládat, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle čl. 1 a 7 části II. opatření děkana č. 1/2013.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 20. 1. 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám