Rozhodnutí o výsledku VŘ

ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Č. j.: FHS-982/PER-2015-5


ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze se dne 21.1.2016 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


odborný asistent v oboru Medievistika, specializující se na interdisciplinární studium středověké kultury Komunikativního modulu UK FHS

(částečný 0,5 pracovní úvazek)


Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


doc. Mgr. Lucie Doležalová,M.A., Ph.D.(předsedkyně komise)

Mgr. Lily Císařovská

Doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

PhDr. Roman Zaoral                       

Mgr. Karel Strnad


Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla uchazeče


Mgr. et Mgr. Jana Dienstbiera, Ph.D.. doporučit k přijetí na 0,5 pracovní úvazek, mzdová třída AP2, s nástupem od 22.1.2016 na 2 roky.


Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodla respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent v oboru Medievistika, specializující se na interdisciplinární studium středověké kultury Komunikativního modulu UK FHS.


V Praze dne 22. ledna 2016

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám