Více informací


Ve svých počátcích se etnomuzikologie věnovala studiu převážně mimoevropské a ústně předávané hudby. Od 50.let dvacátého století však Anthony Seeger a další hudební vědci začali zdůrazňovat potřebu etnomuzikologického zájmu o hudební kultury z kterékoli doby i oblasti. V tomto smyslu lze např. klasickou hudbu považovat za stejně „cennou“ jako západoafrický highlife nebo evropský metal. Etnomuzikologii tak od jiných disciplín neodlišuje oblast zkoumání, ale vědecký přístup: kulturní studium hudby, založené především na metodách etnografického výzkumu. K tomuto antropologickému pojetí se hlásí i etnomuzikologie na FHS UK. Na úvod doporučujeme všem potenciálním zájemcům pro představu nahlédnout do nedávno vyšlé publikace Pražské hudební světy autorského kolektivu doc. Zuzany Jurkové, Ph.D.


Studenti si od bakalářského stupně mohou vybrat z pestré nabídky semestrálních i blokových kurzů. V rámci nich je možné nejen nahlédnout do konkrétních „hudebních světů“, ale zejména se seznámit s klíčovými teoretickými koncepty i praktickými aspekty sběru dat prostřednictvím terénního výzkumu a metodami jejich analýzy a interpretace. Student tak získá základní náhled na teorii i praxi etnomuzikologie. Vedle jedno- a dvousemestrálních kurzů se pravidelně konají rovněž kurzy blokové, na jejichž výuce se podílejí významní zahraniční představitelé oboru (např. emeritní profesorka Columbia University Adelaida Reyes). Účast studentů je vítána i v rámci přípravy různých publikací, výstav a dalších projektů. V součinnosti s vyučujícími (resp. volbou vedoucího/školitele) mohou zájemci vhodně zvolit i téma a směřování bakalářské či jiné kvalifikační práce etnomuzikologického směru.
Poslední změna: 12. únor 2018 12:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám