Opatření děkana č. 5/2016

Upouštění od ověřování podmínek přijímací zkouškou

V souladu s čl. 3, odst. 5, Přílohy č. 5 Statutu UK, Řádu přijímacího řízení, a s Podmínkami přijímacího řízení FHS UK pro akademický rok 2016/2017 z důvodu malého počtu přihlášených uchazečů se upouští od ověřování podmínek podle odst. 1, písm. a) přijímací zkouškou na cizojazyčné obory navazujícího magisterského studia:


Historical Sociology


Oral History - Contemporary History


Deutsche und französische Philosophie


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 10. 3. 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám