Opatření děkana č. 6/2016

Změna Opatření děkana č. 5/2015: Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na FHS UK

1. Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na FHS UK se mění takto:


Čl. 1


Poskytování příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění


1) Výše příspěvku je stanovena na 1 800,- Kč měsíčně. Při souběhu životního, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření u jednoho zaměstnance činí příspěvek v součtu nejvýše 1 800,- Kč měsíčně.


2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2016


V Praze dne 27. 4. 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám