Vyhláška děkana č. 4/2016

Vyhlášení termínů pro nahlížení do materiálů k bakalářskému a navazujícímu magisterskému přijímacímu řízení

V souladu s Opatřením děkana č. 1/2012 vyhlašuji tyto termíny pro nahlížení do materiálů k bakalářskému a navazujícímu magisterskému přijímacímu řízení:


bakalářské přijímací řízení: 17. června 2016 od 14:00 do 16:00 v sídle FHS UK (budova Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice, budova B, 6. podlaží, místnost 6021);


navazující magisterské přijímací řízení: ode dne 27. června 2016 a dále dle domluvy v úředních hodinách studijního oddělení v sídle FHS UK (budova Univerzity Karlovy v Praze, U Kříže 8, 158 00 Praha 5 – Jinonice, budova B, 6. podlaží, místnost 6014).


V Praze dne 24. května 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám