Výběrové řízení OA SVM

Výběrové řízení na pozici odborný asistent na pracovišti Společenskovědní modulČj: UKFHS-535/PER-2016-1   


                               

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na pozici


odborný asistent se zaměřením na psychologii

na pracovišti Společenskovědní modul UK FHS

(částečný 0,5 pracovní úvazek)


Požadavky:


 • magisterské vzdělání v oboru psychologie nebo příbuzném oboru

 • ukončené Ph.D. studium v oboru psychologie (případně příbuzného oboru), nebo toto studium v pokročilé fázi

 • znalost experimentální metodiky v oblasti psychologie

 • pedagogická praxe na VŠ v požadovaném oboru alespoň 2 roky

 • výzkumná zkušenost – prokázaná aktivita v oblasti vědy a výzkumu, vítáno zaměření na experimentální psychologii, behaviorální vědy (podrobné profesní CV)

 • prokázaná publikační činnost

 • znalost anglického jazyka a zkušenost v přednáškové činnosti v anglickém jazyce


Nástup: 1.10.2016


Průběh výběrového řízení:

· přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení

· uzávěrka pro příjem přihlášek je 10. 08. 2016 včetněPřihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


 • motivační dopis

 • podrobné profesní CV

 • seznam publikační činnosti

 • kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzděláníPřihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

personální oddělení

Martina Kořínková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 11. července 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám