Výběrové řízení-OA KŘS

Výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru sociologie nebo antropologie

Čj: UKFHS-535/PER-2016-1   


                               

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na pozici


odborný asistent v oboru sociologie nebo antropologie

na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních

(částečný 0,5 pracovní úvazek)


Požadavky:


  • dokončené doktorské studium (Ph.D.) v jednom z oborů; perspektiva habilitace do 3 let

  • doložené dlouhodobé vědecké zaměření na výzkum v oblasti sociální či zdravotní

  • znalost anglického jazyka a zkušenost v přednáškové činnosti v anglickém jazyce

  • min. pětiletá pedagogická praxe

  • pravidelná publikační činnost v českých i zahraničních vědeckých periodicích

  • zkušenosti s řešením vědeckých projektů typu GAČR a s mezinárodními vědeckými projekty


Nástup: 1.9. nebo 1.10. 2016


Průběh výběrového řízení:

· přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení

· uzávěrka pro příjem přihlášek je 10. 08. 2016 včetněPřihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


  • - motivační dopis

  • - podrobné profesní CV

  • - seznam publikační činnosti

  • - kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzdělání


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

personální oddělení

Martina Kořínková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 11. července 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám