Výběrové řízení-docent HISO

Výběrové řízení na pozici docent v oboru historické sociologie se zaměřením na problematiku modernizačních procesů na pracovišti Historická sociologieČj: UKFHS-535/PER-2016-1   

                              

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze tímto vypisuji výběrové řízení na pozici


docent pro obor historická sociologie s orientací na problematiku modernizačních procesů

na pracovišti Historická sociologie


Požadavky:


  • požadovaná vědecko-pedagogická hodnost

  • víceletá odborná praxe

  • schopnost zapojení se do výuky v českém i anglickém programu magisterského a doktorského studia

  • aktivní přístup k řešení výzkumných projektů a získávání badatelských grantů

  • pravidelná publikační činnost v českých i zahraničních vědeckých periodicích


Nástup: 1.2.2017


Průběh výběrového řízení:

· přihlášky do výběrového řízení je nutné odevzdat do 30 dnů od vyhlášení

· uzávěrka pro příjem přihlášek je 10. 08. 2016 včetněPřihláška do výběrového řízení musí obsahovat:


  • - motivační dopis

  • - podrobné profesní CV

  • - seznam publikační činnosti

  • - kopie diplomů nejvyššího dosaženého vzděláníPřihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

personální oddělení

Martina Kořínková

U Kříže 8

158 00 Praha 5 nebo na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 11. července 2016Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám