Rozhodnutí o výsledku VŘ - OA - KŘSČj: UKFHS-535/PER-2016-18
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍV souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy se dne 7.9.2016 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místaodborný asistent v oboru sociologie na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních (částečný 0,5 prac. úvazek).
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Mgr. Petr Vrzáček (předseda komise)


doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.


Mgr. Ing. Matěj Lejsal


Bc. Milada Pajgrtová                             


Mgr. Karel Strnad
Jmenovaná komise pro výběrové řízení FHS UK se na základě hlasování rozhodla uchazeče


Mgr. Emu Hrešanovou, Ph.D. a PhDr. Michala Růžičku, Ph.D. doporučit k přijetí na 0,5 pracovní úvazek, mzdová třída AP2, s nástupem od 1.10.2016 na 3 roky.
Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodla respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení místa odborný asistent v oboru sociologie na Katedře řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních.Praha 8.9.2016
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám