Rozhodnutí o výsledku VŘ - docent HISO

Čj: UKFHS-535/PER-2016-23
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍV souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy se dne 13.9.2016 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místaDocent v oboru Historická sociologie s orientací na problematiku modernizačních procesů na Pracovišti oboru Historická sociologie (plný pracovní úvazek)
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Předseda:                         

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.                                          


Členové:                            

prof. Miloš Havelka, CSc.                                          

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.                                   

Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.                    

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.              
Jmenovaná komise pro výběrové řízení FHS UK se na základě hlasování rozhodla uchazeče


doc. PhDr. et JUDr. Jana Štemberka , Ph.D. doporučit k přijetí na 1,00 pracovní úvazek, mzdová třída AP3, s nástupem od 1.2.2017 na 1 rok.
Po náležitém prostudování zápisu z jednání a dalších předložených materiálů jsem se tímto rozhodla respektovat výsledek jednání komise pro výběrové řízení na obsazení pozice docent pro obor historická sociologie s orientací na problematiku modernizačních procesů na Pracovišti Historická sociologie FHS UK.Praha 14.9.2016
                                                                                                                            Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám