Rozhodnutí o výsledku VŘ - OA SVMČj: UKFHS-535/PER-2016-24ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍV souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy se dne 14.9.2016 uskutečnilo výběrové řízení na obsazení místa


odborný asistent se zaměřením na psychologii na Společenskovědním modulu.
Komise pro uvedené výběrové řízení zasedala v následujícím složení:


Předseda komise:                     

Mgr. Hedvika Novotná


Členové komise:                        

Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.              

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.            

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

Mgr. Karel Strnad
Jmenovaná komise pro výběrové řízení UK FHS se na základě hlasování rozhodla vypsanou pozici neobsadit.

Praha 15.9.2016
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám