Výběrové řízení na pozici OA KGS

Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka v oboru genderová studia FHS Katedry genderových studií

Čj: UKFHS-822/PER-2016-1   


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici asistent/asistentka nebo odborný asistent/asistentka v oboru genderová studia FHS Katedry genderových studií (plný pracovní úvazek na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené).


Od kandidáta/ky se očekává, že se bude podílet na výuce studijního programu a na vytváření kurikula (koncipování a vypisování nových kurzů), vedení studentských kvalifikačních prací (bakalářké a diplomové práce) a na rozšiřování výzkumného potenciálu pracoviště.

Prioritně hledané oblasti odborné specializace:

- feministická sociologie

- vzdělávání, pedagogika, genderová socializace

- právo a/nebo ekonomie

- zdraví

Požadavky:

· dokončené magisterské studium a probíhající doktorské studium (dokončené doktorské studium a získaný titul Ph.D. výhodou) v oboru genderová studia nebo v příbuzných oborech společenských věd se zaměřením na gender a sexualitu

· předchozí zkušenosti s výukou v oboru na magisterském či bakalářském stupni

· motivační dopis představující odbornou specializaci uchazeče/ky, včetně krátké anotace vybraného řešeného projektu v oblasti genderových studií (může být i projekt dizertační)

· přehled publikační činnosti

· jeden fulltextový příklad vlastní badatelské činnosti (publikovaný výstup výhodou, ale může být i nepublikovaný, např. kapitola z dizertace)

· anotace 2 kurzů (včetně krátkého seznamu navrhované četby), které by kandidát/ka nabídl/a k výuce na KGS (ideálně v preferovaných oblastech zmíněných výše)

Nástup: od 1. ledna 2017


Průběh výběrového řízení:

Přihlášky do výběrového řízení se strukturovaným životopisem, kopií potvrzení (diplomu) o nejvyšším dosaženém vzdělání a výše definované podklady posílejte nejpozději do 30 dnů (razítko poštovního úřadu) od vyhlášení výběrového řízení.

Uzávěrka pro příjem přihlášek je 30. listopadu 2016 včetně.

S dotazy týkajícími se charakteru a zaměření studijního programu GS a vypsaného výběrového řízení se obracejte na vedoucí katedry genderových studií FHS UK  doc. Věru Sokolovou, Ph.D.: verasokolova@email.cz


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková

personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 31. října 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.     

děkan FHS UK                                        Poslední změna: 12. únor 2018 12:15 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám