Opatření děkana č. 15/2016

Stanovení výše stipendií za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2015/2016

V souladu se Stipendijním řádem Univerzity Karlovy, Pravidly pro přiznávání stipendií FHS UK a po vyjádření Akademického senátu FHS UK ze dne 20. října 2016 stanovuji stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2015/2016 ve výši 33 000 Kč.


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 31. října 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám