Výběrové řízení OA KSKEČj: UKFHS-858/PER-2016-1   


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborný asistent v oboru sociální a kulturní ekologie se specializací na interdisciplinární studium UK FHS  Katedry sociální a kulturní ekologie (částečný 0,75 pracovní úvazek).


Od kandidáta se očekává schopnost vyučovat především předměty orientované na problematiku : ekologická antropologie, metodika etnografického výzkumu, kulturní ekologie.


Prioritně hledané oblasti odborné specializace:

ekologická antropologie

metodika etnografického výzkumu

kulturní ekologie

antropologie rozvoje

současné teorie v sociální antropologii


Požadavky:

· dokončené Ph.D. studium

· 3 roky praxe VŠ učitele

· nejméně 2 roky zahraniční výzkumné praxe ve spojení se zahraničními vědeckovýzkumnými institucemi

· zkušenosti s výzkumnou činností v rámci týmu

· orientace v současných koncepcích sociokulturní antropologie

· doložená publikační a jiná odborná činnost vč. zahraniční

· schopnost inter- a multi- disciplinarity v rámci strategie udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a ochrany životního prostředí

· schopnost přednášet v anglickém jazyce


Nástup:  únor 2017 nebo dle dohody


Průběh výběrového řízení:

Přihlášky s motivačním dopisem, strukturovaným CV, seznamem publikační činnosti, dvěma  publikovanými příklady vlastní badatelské činnosti a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 30 dnů (razítko poštovního úřadu) od vyhlášení výběrového řízení, tj. do 13. prosince 2016 včetně.


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Martina Kořínková

personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

nebo na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 14. listopadu 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.              

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám