Výběrové řízení OA HISOČj: UKFHS-881/PER-2016-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborný asistent/odborná asistentka pro obor historická sociologie na pracovišti Historická sociologie (plný pracovní úvazek).


Požadavky:


  • ukončené doktorské studium

  • schopnost zapojení se do výuky v českém i anglickém jazyce

  • aktivní přístup k řešení výzkumných projektů a získávání badatelských grantů

  • doložená publikační činnost v českých i zahraničních vědeckých periodikách

  • znalost metod archivní badatelské práce

  • orientace na problematiku dlouhodobých vývojových procesů ve východní Evropě, postkomunismu a nacionalismu.

Nástup: únor 2017 nebo dle dohody.


Průběh výběrového řízení:


Přihlášky do výběrového řízení s motivačním dopisem, podrobným profesním CV, seznamem publikační činnosti a doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výběrového řízení (razítko poštovního úřadu), tj. 27.12.2016 včetně.


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

personální oddělení

Martina Kořínková

U Kříže 8, 158 00 Praha 5 nebo na e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


V Praze dne 28.11.2016Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám